För bra resultat måste man veta vad man gör!


Redan under januari månad sår Åhus Grönt AB frön till sina första plantor.
Plantorna drivs upp i växthus och planteras ut i början av mars månad.


Plantorna sås och planteras kontinuerligt mellan januari till augusti,
för att få en längre skördeperiod.

Vi arbetar under mottot att producera bra grönsaker på ett rationellt sätt till marknadsmässiga priser på våra knappt 1000 hektar mark.
Under högsäsong arbetar ca. 200 anställda med sådd, odling, skörd,kvalitetssäkring, pallastning och transporter.


Vid skörden på fält läggs grönsakerna direkt i sina lådor och här sker också den första grundläggande kvalitetssäkringen, varje arbetslag har eget ansvar för att endast fullgoda exemplar kan passera.

Alla lastpallar som sedan lämnar Åhus Grönt AB kan i efterhand spåras till respektive arbetslag.
Det här är ett effektivt sätt att ständigt hålla kvalitetssystemet i trim, och ha kontroll på allt.


Dokumentationen under hela odlingsperioden mycket viktig på

Åhus Grönt AB. ­

Att i detalj kunna avgöra hur olika faktorer påverkar kvalité och skörderesultat. Det betyder att Per Johansson kan se att utsäde/plantor, jordmån, gödningsgivor, bevattning och allt annat skall kunna samverka på bästa möjliga sätt. Med tanke på såväl konsument som miljö är produkterna från Åhus Grönt AB naturligtvis IP-odlade.


Snabb nedkylning


Hållbarhet är en mycket viktig del av kvalitetsbegreppet och här spelar snabb nedkylning en mycket stor roll.

Som en av få odlare i Sverige använder Åhus Grönt AB en vakuumkyl, vilken effektivt kyler ner de pall-lagrade grönsakerna till några få plusgrader på mindre än en halvtimme.

Detta ger en dramatisk förlängning av hållbarheten jämfört med traditionella kylmetoder.

I kombination med förvaring i kyl, distribution med egna kylbilar har därmed Åhus Grönt AB skapat en obruten kylkedja som når ända fram till våra grossister.


© EllenJ